กิตติ สิงหาปัด
ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประเภทผู้อ่านข่าว
ผู้ประกาศข่าวที่ดีต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
ผู้ประกาศข่าวที่ดีควรจะมีคุณสมบัติดังนี้
  1. เป็นคนที่มีจริยธรรมในอาชีพข่าว ยึดถืออุดมการณ์ ถ้าไม่มีจะเป็นผู้ประกาศข่าวที่ดีไม่ได้
  2. มีความเป็นนักข่าวอยู่ในตัว เพราะจำเป็นจะต้องมีความรู้เรื่องข้อมูลข่าวสาร และมีความรู้รอบตัวทุกเรื่อง
  3. ต้องเป็นผู้ที่อ่านและพูดออกเสียงได้อย่างชัดเจน ถูกต้องตามอักขรวิธี มี ร เรือ ล ลิง มีควบกล้ำ ประกอบกับควรจะมีน้ำเสียงที่น่าฟัง มีความมั่นใจ มีบุคลิกภาพที่ดี และปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกาศข่าว
คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจเข้าสู่อาชีพผู้ประกาศข่าว
การเข้าสู่อาชีพผู้ประกาศข่าว ควรเริ่มจากการเป็นนักข่าวก่อน เพราะการเป็นนักข่าวจะทำให้รู้ทุกอย่าง ได้ลงสนามจริง ได้ไปทำงานในหลายๆ พื้นที่เพื่อหาข่าว ได้เห็นกระบวนการก่อนจะมาเป็นข่าวแล้วทั้งหมดก่อน จากนั้นจึงค่อยก้าวเข้ามาเป็นผู้ประกาศข่าว สิ่งเหล่านั้นจะทำให้เรารู้ข้อจำกัด และคุ้นเคยกับวงการโทรทัศน์ วงการข่าว และถือเป็นข้อได้เปรียบที่มีโอกาสได้ฝึกฝนตัวเองกับกล้อง กับการพูด การอ่าน การจัดรายการสด การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การหัดสัมภาษณ์ เพราะฉะนั้นถ้าอยากเข้าสู่อาชีพนี้ อย่าไปกลัวว่ามีคู่แข่งเยอะ เพราะถึงแม้ว่ามีคนอยากทำอาชีพนี้เยอะก็จริง แต่ความเป็นคนมีคุณภาพสำคัญกว่า ดังนั้น ถ้าเรามีความมุ่งมั่นอยากทำอาชีพนี้จริงๆ โอกาสเปิดสำหรับคนที่เข้ามาใหม่เสมอ ถ้าคุณมีฝีมือ ก็เริ่มฝึกตัวเอง ฝึกที่บ้านก็ได้ เพราะการฝึกฝนตัวเองและเตรียมตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอ จะทำให้เราเป็นผู้ประกาศข่าวที่มีพื้นฐานที่ดีเติบโตได้ต่อไปในอนาคต