ผุสชา โทณะวณิก
ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประเภทผู้ดำเนินรายการ
บัตรผู้ประกาศมีความสำคัญต่อการทำงานด้านสื่อสารมวลชนอย่างไร
บัตรผู้ประกาศเป็นสิ่งที่บอกว่าเรามีมาตรฐาน การที่เราก้าวเป็นคนเบื้องหน้า ไม่ว่ามุมไหนก็แล้วแต่ เราต้องทำงานอย่างมีมาตรฐาน เราต้องรู้ว่าเราอยู่ในจุดที่มีคนอื่นมอง เรามีผู้ชมมากมาย เรามีเยาวชนที่ดูเราอยู่ แล้วเราก็ควรจะเป็นแบบอย่างหนึ่งของการพูด เพราะว่าหลังจากที่ทุกคนได้เรียนในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย คนที่พูดให้เค้าฟังคนต่อไปก็คือ คนที่อยู่ในโทรทัศน์ เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่ต้องพูด นั่นคืออาชีพของเรา เราก็ควรต้องใส่ใจให้มากๆ กับมาตรฐานของการพูด

พิธีกรหรือผู้ประกาศทุกคนจำเป็นต้องมีบัตรผู้ประกาศฯ หรือไม่
ในฐานะผู้ผลิตสื่อ เราใส่ใจมากกับผู้ที่อยู่เบื้องหน้า เรามองอยู่เสมอว่าคนที่อยู่เบื้องหน้าควรจะต้องเป็นแบบอย่างของคนอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน เค้ามองเราอยู่ เค้าพูดตามเรา เราพูดอะไรเค้าฟัง เราพูดอะไรเค้าก็อปปี้ เค้าทำตาม เค้าเลียนแบบเรา เพราะฉะนั้นเราจะคัดและใส่ใจกับคุณภาพของการพูดของพิธีกรเสมอ เพราะถ้าเค้าใช้ได้ถูกต้อง คำพูดของเค้าจะสามารถถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราวของรายการได้เป็นอย่างดี แล้วมันก็จะสะท้อนกลับมาที่ตัวรายการเองด้วยว่า เราคัดเลือกคนที่มีคุณภาพมาเป็นคนเบื้องหน้า นั่นหมายความถึง รายการก็จะดีตามไปด้วย