ประมวลภาพการจัดอบรมหลักสูตรบัตรผู้ประกาศฯ ระดับสูง
23-25 พฤษภาคม 2559 จัดโดย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น