ประมวลภาพการจัดอบรมหลักสูตรบัตรผู้ประกาศฯ ระดับต้น
26-28 พฤษภาคม 2559 จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่