ประมวลภาพการจัดอบรมหลักสูตรบัตรผู้ประกาศฯ ระดับสูง
20-22 มิถุนายน 2559 จัดโดย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี