สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะผู้ประกาศ พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 04/2562 จังหวัดน่าน

14 ส.ค.
2562
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 0:00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะผู้ประกาศ พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 04/2562 จังหวัดน่าน

วันศุกร์ที่  6  กันยายน  2562  เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องตรึงใจ บอลรูม โรงแรมน่านตรึงใจ จังหวัดน่าน

โดยมีกำหนดการดังนี้
08.30 - 08.45    ลงทะเบียน
09.00 - 12.00    การบรรยาย  หัวข้อ  “การใช้ภาษาและการเขียนบทพูดเพื่องานสื่อสารมวลชน”
12.00 - 13.00    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00    การฝึกทักษะภาษาไทยอย่างถูกอักขรวิธี (ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ)
 


กิจกรรมนี้สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะของตนเองการใช้ภาษาไทยและการใช้อักขรวิธีที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบวิชาชีพในแวดวงสื่อวิทยุ โทรทัศน์
ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การบรรยายหัวข้อ “การใช้ภาษาและการเขียนบทพูดเพื่องานสื่อสารมวลชน”และการฝึกทักษะภาษาไทยอย่างถูกอักขรวิธี โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญ

รับผู้เข้าร่วมจำนวน 80 ท่าน (จำนวนจำกัด) และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
รับสมัครผ่านแบบฟอร์มทางออนไลน์เท่านั้น

>>สมัครที่นี่<<

Page views: 0