สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อ​ผู้​เข้า​รับ​การ​ทดสอบ​เพื่อ​รับ​บัตร​ผู้ประกาศ​ฯ​ ครั้ง​ที่​1/2565​ กรุงเทพ​มหานคร​

07 ก.ค.
2565
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:33 น.

    ขอแจ้งรายชื่อ วันและเวลาทดสอบของผู้เข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ครั้งที่ 1/2565 พร้อมทั้งวันเวลาเข้ารับการแนะนำก่อนเข้ารับการทดสอบ (สนามสอบ:อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ต้องนำไปในวันสอบ
1.บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
2.รูปถ่ายรูปถ่ายสีขนาดไม่เกิน 1 นิ้วครึ่ง หน้าตรง แต่งกายสุภาพ ฉากหลังสีพื้น และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน สำหรับใช้เป็นรูปที่ปรากฏบนบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 271 7600 ต่อ 5714, 5715
 

Page views: 0