สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักกำกับผัง เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)

ชั้น 22 อาคารเอ็กซิม ถนนพหลโยธิน (ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : (66) 22717600 ต่อ 5712 - 5715
โทรสาร : (66) 22710151
อีเมล์ : oss.announcer@gmail.com