สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ตารางหลักสูตรอบรมผู้ประกาศฯ

วันที่จัดอบรม หน่วยงาน สถานที่จัดอบรม ระดับ รุ่น ช่องทางการติดต่อ (เบอร์ติดต่อ
/ ชื่อผู้ประสานงาน / E-mail ฯลฯ)
23-25 สิงหาคม 2564 สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ สถาบันการประชาสัมพันธ์ ระดับสูง 9 โทรศัพท์: 026182323 ต่อ 4305, 0814067395, 0869937057
โทรสาร:
อีเมล์: iprdev2563@gmail.com

16-19 สิงหาคม 2564 สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ สถาบันการประชาสัมพันธ์ ระดับกลาง 9 โทรศัพท์: 026182323 ต่อ 4305, 0814067395, 0869937057
โทรสาร:
อีเมล์: iprdev2563@gmail.com

9-11 สิงหาคม 2564 สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ สถาบันการประชาสัมพันธ์ ระดับต้น 9 โทรศัพท์: 026182323 ต่อ 4305, 0814067395, 0869937057
โทรสาร:
อีเมล์: iprdev2563@gmail.com