สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมหลักสูตร ระดับต้น พิเศษ สำหรับบุคลากรของสถานีวิทยุที่ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ในเขตภาคใต้

02 มิ.ย.
2557
วันที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 0:00 น.

โครงการอบรมหลักสูตร ระดับต้น พิเศษ สำหรับบุคลากรของสถานีวิทยุที่ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จากสำนักงาน กสทช. (ประเภทบริการชุมชน/สาธารณะ/ธุรกิจ)ในเขตภาคใต้

วันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2557
ณ โรงแรมเอราวัณพังงา โคกลอย จ.พังงา

ผู้เข้าอบรมเสียค่าใช้จ่ายเพียง 1,600 บาท รวมตำราและอาหารกลางวัน (ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3,600 บาท กสทช. ออกให้ 2,000 บาท)


*รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 100 คนเท่านั้น*

 

สอบถามโทร 0-2271-0151-60 ต่อ 462,463 หรือ 089-201-3449 เวลาราชการ 


 

Page views: 14