สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 1/2562 ทางออนไลน์ผ่านระบบ oss สนามสอบจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเส...
สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 1/2562  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการรับสมัครพร้อมชำระค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 2 - 9 เมษายน 2562 ทางออนไลน์ผ่านระบบ oss ของสำนักงาน กสทช.

สนามสอบจังหวัดนครราชสีมา จำนวนไม่เกิน 120 คน สอบระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2562

สถานที่สอบ ห้องสตูดิโอ ชั้น ๓ อาคารสำนักวิทยบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จังหวัดนครราชสีมา


รอการแจ้งผลการสมัครและกำหนดช่วงเวลาในการทดสอบ ผ่านทาง SMS หรือช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ announcer.nbtc.go.th ภายในวันที่ 18 เมษายน 2562

ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถเข้ารับฟังคำแนะนำการเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบตามวันและเวลาที่กำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 
รายละเอียดการสมัครทดสอบเป็นไปตามประกาศฯ

สำนักงาน กสทช. จะประกาศผลการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ภายในวันที่รับทดสอบ และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบอีกครั้ง ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ที่ http://www.nbtc.go.th และ http://announcer.nbtc.go.th และที่สำนักกำกับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. ชั้น 22 อาคารเอ็กซิม  1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 7600 ต่อ 5518 – 5521


>>สมัครทดสอบที่นี่<<  
การจัดอบรมการพัฒนาทักษะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง ส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดนครราชสีมา
การจัดอบรมการพัฒนาทักษะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ประกาศในกิจการกระจายเส...
สำนักงาน กสทช. กำหนดจัดอบรมการพัฒนาทักษะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร  ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง ส่วนภูมิภาค
ณ จังหวัดนครราชสีมา
(สำหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับสูง และยังไม่มี
บัตรผู้ประกาศ
) ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ตลอดทั้งวัน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใด) รับจำนวนจำกัด ๕๐ คน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ Facebook : Announcer NBTC บัตรผู้ประกาศ สำนักงาน กสทช.
หมายเหตุ  - สำนักงาน กสทช. จะตอบรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ภายหลังการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ทางอีเมล ( เรียงลำดับตามวันเวลาที่ส่งแบบตอบรับ)
                *ขอสงวนสิทธิ์การสมัครอบรมในครั้งต่อไป สำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับ แต่ไม่เข้ารับการอบรม
 
การจัดอบรมการพัฒนาทักษะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง ครั้งที่ 1
การจัดอบรมการพัฒนาทักษะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ประกาศในกิจการกระจายเส...
สำนักงาน กสทช. กำหนดจัดอบรมการพัฒนาทักษะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร  ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง ครั้งที่ 1 (สำหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับสูง และยังไม่มีบัตรผู้ประกาศ) ณ สำนักงาน กสทช. พหลโยธิน 8   (ซอยสายลม) ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ตลอดระยะเวลา 2วัน      (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใด) รับจำนวนจำกัด 30 คน

หมายเหตุ  - สำนักงาน กสทช. จะตอบรับผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม ภายหลังการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ทางอีเมล ( เรียงลำดับตามวันเวลาที่ส่งแบบตอบรับ)
                -ขอสงวนสิทธิ์การสมัครอบรมในครั้งต่อไป สำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับ แต่ไม่เข้ารับการอบรม
 
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 3/2561
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรท...
ตามที่ (สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สนามสอบเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 –  9 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

การทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ตามประกาศดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงาน กสทช. จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ จำนวน 10 คน ดังบัญชีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
 
พิธีมอบบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2561
พิธีมอบบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2561
ขอเชิญชวนผู้ที่ผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ภายในปี 2561 และผู้ที่เคยสอบผ่านก่อนปี 2561 และยังไม่เคยเข้าร่วมพิธีมอบบัตรมาก่อน เข้าร่วมงานพิธีมอบบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2561 

ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน  2561 
ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. ซ.พหลโยธิน 8 (สายลม) กรุงเทพฯ

พร้อมร่วมการเสวนา เรื่อง “หลังม่าน การสอบผู้ประกาศฯ” โดย คณะกรรมการผู้ที่ตัดสินการทดสอบ

ส่งแบบตอบรับได้ที่ คุณกุลวีณ์ วิริโยทัย
Email : pla.cmc@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 0817550645
ภายในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
 
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ครั้งที่ 3/2561เชียงใหม่
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ครั้งที่ 3/2561เชียงใหม่
แจ้งรายชื่อ วันและเวลาทดสอบของผู้เข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ครั้งที่ 3/2561สนามสอบเชียงใหม่พร้อมทั้งวันเวลาเข้ารับการแนะนำก่อนเข้ารับการทดสอบ


สิ่งที่ต้องนำไปในวันสอบ
1.บัตรประชาชนตัวจริง
2.รูปถ่ายรูปถ่ายสีขนาดไม่เกิน 1 นิ้วครึ่ง หน้าตรง แต่งกายสุภาพ ฉากหลังสีพื้น และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน สำหรับเป็นรูปที่ปรากฏบนบัตร
โครงการค่ายฝึกอบรมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศมืออาชีพ (Announcer Camp) ปีที่ 2 จ.สุราษฎร์ธานี
โครงการค่ายฝึกอบรมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศมืออาชีพ (Announcer Camp) ปีที่...
ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศมืออาชีพ (Announcer Camp) ปีที่ 2 พบวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อัดแน่นไปด้วยสาระและได้ฝึกฝนทักษะการเป็นผู้ประกาศข่าวแบบมืออาชีพ
 
วันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2561
ณ  CDB2 โฮเต็ล
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หัวข้อการบรรยาย “ความรู้พื้นฐานสำหรับผู้ประกาศ และเทคนิคการเขียนข่าวและการจัดรายการเบื้องต้น” โดย ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ
หัวข้อการบรรยาย “มาตรฐานการใช้ภาษา” โดย อาจารย์วิภาดา ปรรณารม
หัวข้อการบรรยาย วิชา “การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ประกาศ”
โดย ผศ.ดร.สามมิติ สุขบรรจง และ ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ

รับสมัครจำนวนจำกัด
ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลและส่งกลับมาที่
Email : pim.uptowork@gmail.com
Fax : 02-9444699
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 081-3343477 , 093-9393241 , 080-0999098

หมายเหตุ : เนื่องจากรับสมัครจำนวนจำกัด ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น

ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้าร่วมกิจกรรม
 
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 3/2561ทางออนไลน์ผ่านระบบ oss สนามสอบเชียงใหม่
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเส...
สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2561  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการรับสมัครพร้อมชำระค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 3 - 9 ตุลาคม 2561 ทางออนไลน์ผ่านระบบ oss ของสำนักงาน กสทช.

สนามสอบเชียงใหม่ จำนวนไม่เกิน 120 คน สอบระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561 ห้องปฏิบัติการวิทยุ ชั้น 2 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่


รอการแจ้งผลการสมัครและกำหนดช่วงเวลาในการทดสอบ ผ่านทาง SMS หรือช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ announcer.nbtc.go.th ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561

ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถเข้ารับฟังคำแนะนำการเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบตามวันและเวลาที่กำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 
รายละเอียดการสมัครทดสอบเป็นไปตามประกาศฯ

สำนักงาน กสทช. จะประกาศผลการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ภายในวันที่รับทดสอบ และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบอีกครั้ง ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ที่ http://www.nbtc.go.th และ http://announcer.nbtc.go.th และที่สำนักกำกับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. ชั้น 22 อาคารเอ็กซิม  1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 7600 ต่อ 5518 – 5521


>>สมัครทดสอบที่นี่<<  
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 2/2561
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรท...
ตามที่ (สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สนามสอบขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 – 14 กันยายน 2561และสนามสอบกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 – 21 กันยายน 2561 นั้น

การทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ตามประกาศดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงาน กสทช. จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ จำนวน 56 คน ดังบัญชีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้