สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายฝึกอบรมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศมืออาชีพ (Announcer Camp) ปีที่ 2 จ.นครพนม
โครงการค่ายฝึกอบรมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศมืออาชีพ (Announcer Camp) ปีที่...
ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศมืออาชีพ (Announcer Camp) ปีที่ 2 พบวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อัดแน่นไปด้วยสาระและได้ฝึกฝนทักษะการเป็นผู้ประกาศข่าวแบบมืออาชีพ
 
วันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2561
ณ  โรงแรมเดอะริเวอร์ โฮเต็ล นครพนม
จังหวัดนครพนม

หัวข้อการบรรยาย “ความรู้พื้นฐานสำหรับผู้ประกาศ และเทคนิคการเขียนข่าวและการจัดรายการเบื้องต้น” โดย ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ
หัวข้อการบรรยาย “มาตรฐานการใช้ภาษา” โดย อาจารย์วิภาดา ปรรณารม
หัวข้อการบรรยาย วิชา “การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ประกาศ”
โดย ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ   และ  อาจารย์จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์

รับสมัครจำนวนจำกัด
ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลและส่งกลับมาที่
Email : pim.uptowork@gmail.com
Fax : 02-9444699
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 081-3343477 , 093-9393241 , 080-0999098

หมายเหตุ : เนื่องจากรับสมัครจำนวนจำกัด ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น

ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้าร่วมกิจกรรม
 
กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะผู้ประกาศ พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ปี2561 จ.บุรีรัมย์
กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะผู้ประกาศ พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ในก...
สำนักงาน กสทช. จะจัดกิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ ผู้ประกาศ พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะของตนเองการใช้ภาษาไทยและการใช้อักขรวิธีที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบวิชาชีพในแวดวงสื่อวิทยุ โทรทัศน์
 
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม  2561  เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ ห้องบอลรูม  ชั้น 2  สนามช้างอารีน่า
โรงแรมอมารีบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด  จังหวัดบุรีรัมย์

รับผู้เข้าร่วมจำนวน 100 ท่าน(จำนวนจำกัด) และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การบรรยายหัวข้อ “ศิลปะการพูดในที่ชุมชน” และฝึกทักษะภาษาไทยอย่างถูกอักขรวิธี โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญ

วิธีการสมัครโดยส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 (รับจำกัด 100 คน)
     
       ทาง E-mail Address : nbtc.anc@gmail.com
       หรือ FAX : 0 2279 9048-9
 
การเสวนา เรื่อง “กสทช. กับการพัฒนาสื่อ : การใช้ภาษาในสื่อ”
การเสวนา เรื่อง “กสทช. กับการพัฒนาสื่อ : การใช้ภาษาในสื่อ”
ขอเชิญบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยตรง เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “กสทช. กับการพัฒนาสื่อ : การใช้ภาษาในสื่อ”  จำนวน 20 คน

วันอังคารที่ 18 กันนยายน 2561 เวลา 10.00 – 16.30 น.

ณ ห้องคริสตัล ชั้น ๓  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ เขตดินแดง กรุงเทพฯ

กรอกแบบตอบรับโดยระบุอาชีพและสถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้ชัดเจน โดยผู้เข้าร่วมต้องได้รับการตอบรับจากสำนักงานเท่านั้น ส่งแบบตอบรับได้ที่ E-mail : nbtc.anc@gmail.com
สอบถามข้อมูลได้ที่ 02-271-7600 ต่อ 5502, 5518-5519

 
โครงการค่ายฝึกอบรมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศมืออาชีพ (Announcer Camp) ปีที่ 2 จ.ระยอง
โครงการค่ายฝึกอบรมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศมืออาชีพ (Announcer Camp) ปีที่...
- ปิดรับสมัครแล้ว -

--------------------------------------

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศมืออาชีพ (Announcer Camp) ปีที่ 2 พบวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อัดแน่นไปด้วยสาระและได้ฝึกฝนทักษะการเป็นผู้ประกาศข่าวแบบมืออาชีพ
 
วันที่ 28 – 29 กันยายน 2561
ณ  โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง
จังหวัดระยอง

หัวข้อการบรรยาย “ความรู้พื้นฐานสำหรับผู้ประกาศ และเทคนิคการเขียนข่าวและการจัดรายการเบื้องต้น” โดย ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ
หัวข้อการบรรยาย “มาตรฐานการใช้ภาษา” โดย อาจารย์วิภาดา ปรรณารม
หัวข้อการบรรยาย วิชา “การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ประกาศ”
โดย ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ   และ  อาจารย์ตรีทิพย์ พิมพ์ศิริ

รับสมัครจำนวนจำกัด
ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลและส่งกลับมาที่
Email : pim.uptowork@gmail.com
Fax : 02-9444699
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 081-3343477 , 093-9393241 , 080-0999098

หมายเหตุ : เนื่องจากรับสมัครจำนวนจำกัด ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น

ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้าร่วมกิจกรรม
 
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ครั้งที่ 2/2561ขอนแก่น/กทม
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ครั้งที่ 2/2561ขอนแก่น/กทม
แจ้งรายชื่อ วันและเวลาทดสอบของผู้เข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ครั้งที่ 2/2561สนามสอบขอนแก่น(ม.ศรีปทุมขอนแก่น) และสนามสอบกรุงเทพมหานคร (บมจ. อสมท) พร้อมทั้งวันเวลาเข้ารับการแนะนำก่อนเข้ารับการทดสอบ


สิ่งที่ต้องนำไปในวันสอบ
1.บัตรประชาชนตัวจริง
2.รูปถ่ายรูปถ่ายสีขนาดไม่เกิน 1 นิ้วครึ่ง หน้าตรง แต่งกายสุภาพ ฉากหลังสีพื้น และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน สำหรับเป็นรูปที่ปรากฏบนบัตร
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับสูง (เชียงใหม่ - 30 ตุลาคม 61)
การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับสูง (เชียงใหม่ - 30 ตุลาคม 61)
ขอประชาสัมพันธ์เชิญผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับสูงเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประกาศฯ  ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561
สถานที่จัด ณ ห้องบอลรูม ๑ โรงแรมอโมรา ท่าแพ  จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนผู้เข้าร่วม 50 คน เงื่อนไข
- หากสมัครเกินจำนวน จะคัดเลือกตามลำดับวันเวลาที่ส่งแบบตอบรับ
- ผู้สมัครจะต้องสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
- สำนักงาน กสทช. จะตอบรับผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ภายหลังการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วทางอีเมล
- ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

 
(ผู้สมัครกรุณาอ่านรายละเอียดในแบบตอบรับ)
 
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 2/2561ทางออนไลน์ผ่านระบบ oss สนามสอบขอนแก่นและกรุงเทพมหานคร
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเส...
สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2561  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2561 ทางออนไลน์ผ่านระบบ oss ของสำนักงาน กสทช.

สนามสอบขอนแก่น จำนวนไม่เกิน 120 คน สอบระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน 2561 ณ ห้องสตูดิโอ อาคาร 4 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

สนามสอบกรุงเทพมหานคร จำนวนไม่เกิน 120 คน สอบระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2561 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

โดยท่านสามารถเลือกสนามสอบและวันที่สอบได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ช่วงเวลาสอบสำนักงานจะเป็นผู้กำหนดให้และแจ้งให้ทราบภายหลัง

รอการแจ้งผลการสมัครและกำหนดช่วงเวลาในการทดสอบ ผ่านทาง SMS หรือช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ announcer.nbtc.go.th ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถเข้ารับฟังคำแนะนำการเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบตามวันและเวลาที่กำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 
รายละเอียดการสมัครทดสอบเป็นไปตามประกาศฯ

สำนักงาน กสทช. จะประกาศผลการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ภายในวันที่รับทดสอบ และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบอีกครั้ง ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ที่ http://www.nbtc.go.th และ http://announcer.nbtc.go.th และที่สำนักกำกับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. ชั้น 22 อาคารเอ็กซิม  1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 7600 ต่อ 5518 – 5521


 
>>สมัครทดสอบที่นี่<<
การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับสูง (4 กันยายน 61)
การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับสูง (4 กันยายน 61)
ขอประชาสัมพันธ์เชิญผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับสูงเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประกาศฯ ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561

สถานที่จัด ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. พหลโยธิน 8 (ซอยสายลม)  พญาไท  กรุงเทพมหานครฯ  

- จำนวนผู้เข้าร่วม 35 คน หากสมัครเกินจำนวน จะคัดเลือกตามลำดับวันเวลาที่ส่งแบบตอบรับ
- ผู้สมัครจะต้องสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
- สำนักงาน กสทช. จะตอบรับผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ภายหลังการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วทางอีเมล
- ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
 
(ผู้สมัครกรุณาอ่านรายละเอียดในแบบตอบรับ)
 
การเริ่มใช้งานระบบ One stop service ของสำนักงาน กสทช. ในการต่ออายุบัตรผู้ประกาศฯและการรับสมัครทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ออนไลน์
การเริ่มใช้งานระบบ One stop service ของสำนักงาน กสทช. ในการต่ออายุบัตรผ...
ประชาสัมพันธ์การนำระบบ One stop service ของสำนักงาน กสทช. มาใช้งานในการต่ออายุบัตรผู้ประกาศฯและการรับสมัครทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561เป็นต้นไป โดยท่านสามารถใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ https://oss.nbtc.go.th รายละเอียดการใช้งานเป็นไปตามคู่มือที่แนบมานี้ หากมีปัญหาในการใช้งานหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 0-2271-7600 ต่อ 5520,5521,5507