สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับสูง (24 สิงหาคม 61) จว. ขอนแก่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับสูง (24 สิงหาคม 61) จว. ขอนแก่น
ขอประชาสัมพันธ์เชิญผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับสูงเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประกาศฯ ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561
สถานที่จัด ณ ห้องเอราวัณ ชั้น Gound (G)  โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- จำนวนผู้เข้าร่วม 50 คน หากสมัครเกินจำนวน จะคัดเลือกตามลำดับวันเวลาที่ส่งแบบตอบรับ
- ผู้สมัครจะต้องสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
- สำนักงาน กสทช. จะตอบรับผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ภายหลังการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วทางอีเมล
- ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
 
(ผู้สมัครกรุณาอ่านรายละเอียดในแบบตอบรับ)

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับสูง (21 สิงหาคม 61)
การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับสูง (21 สิงหาคม 61)
ขอประชาสัมพันธ์เชิญผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับสูงเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประกาศฯ ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2561
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. พหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) พญาไท กรุงเทพมหานครฯ
- จำนวนผู้เข้าร่วม 35 คน หากสมัครเกินจำนวน จะคัดเลือกตามลำดับวันเวลาที่ส่งแบบตอบรับ
- ผู้สมัครจะต้องสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
- สำนักงาน กสทช. จะตอบรับผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ภายหลังการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วทางอีเมล
- ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
 
(ผู้สมัครกรุณาอ่านรายละเอียดในแบบตอบรับ)
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับสูง (25 กรกฎาคม 61)
การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับสูง (25 กรกฎาคม 61)
ขอประชาสัมพันธ์เชิญผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับสูงเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประกาศฯ ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561
สถานที่จัด ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการชั้น 3  สำนักงาน กสทช. พหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) พญาไท กรุงเทพมหานครฯ
- จำนวนผู้เข้าร่วม 25 คน หากสมัครเกินจำนวน จะคัดเลือกตามลำดับวันเวลาที่ส่งแบบตอบรับ
- ผู้สมัครจะต้องสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
- สำนักงาน กสทช. จะตอบรับผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ภายหลังการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วทางอีเมล
- ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
 
(ผู้สมัครกรุณาอ่านรายละเอียดในแบบตอบรับ)
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับสูง (กรกฎาคม 61)
การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับสูง (กรกฎาคม 61)
สำนักงาน กสทช. ขอเชิญผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับสูงเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประกาศฯ

ในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 หรือ วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561
(เลือกได้ 1 วัน)

สถานที่จัด ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. พหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) พญาไท กรุงเทพมหานครฯ

- จำนวนผู้เข้าร่วม 35 คนต่อวัน หากสมัครเกินจำนวน จะคัดเลือกตามลำดับวันเวลาที่ส่งแบบตอบรับ
- ผู้สมัครจะต้องสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
- สำนักงาน กสทช. จะตอบรับผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ภายหลังการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วทางอีเมล
- ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
 
กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะผู้ประกาศ พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ปี2561 จ.เชียงราย
กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะผู้ประกาศ พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ในก...
สำนักงาน กสทช. จะจัดกิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ ผู้ประกาศ พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะของตนเองการใช้ภาษาไทยและการใช้อักขรวิธีที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบวิชาชีพในแวดวงสื่อวิทยุ โทรทัศน์
 
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม  2561  เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องวิสต้าบอลรูม 1 – 2   ชั้น 3
โรงแรมแกรนด์วิสต้า เชียงราย  จังหวัดเชียงราย

รับผู้เข้าร่วมจำนวน 100 ท่าน(จำนวนจำกัด) และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การบรรยายหัวข้อ “ศิลปะการพูดในที่ชุมชน” และฝึกทักษะภาษาไทยอย่างถูกอักขรวิธี โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญ

วิธีการสมัครโดยส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 (รับจำกัด 100 คน)
     
       ทาง E-mail Address : nbtc.anc@gmail.com
       หรือ FAX : 0 2279 9048-9
 
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 1/2561
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรท...
ตามที่ (สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 3 – 4 , 10 – 11 พฤษภาคม 2561 นั้น

การทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ตามประกาศดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงาน กสทช. จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ จำนวน 55 คน ดังบัญชีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
 
กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะผู้ประกาศ พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ปี2561 จ.พระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะผู้ประกาศ พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ในก...
สำนักงาน กสทช. จะจัดกิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ ผู้ประกาศ พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะของตนเองการใช้ภาษาไทยและการใช้อักขรวิธีที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบวิชาชีพในแวดวงสื่อวิทยุ โทรทัศน์
 
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน  2561  เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Yodia  ชั้น 2 โรงแรมคลาสิค คามิโอ้ อยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับผู้เข้าร่วมจำนวน 100 ท่าน(จำนวนจำกัด) และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การบรรยายหัวข้อ “ศิลปะการพูดในที่ชุมชน” และฝึกทักษะภาษาไทยอย่างถูกอักขรวิธี โดยวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญ

วิธีการสมัครโดยส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 (รับจำกัด 100 คน)
     
       ทาง E-mail Address : nbtc.anc@gmail.com
       หรือ FAX : 0 2279 9048-9

-- Update --
ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวนแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 1/2561(กรุงเทพมหานคร)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเส...
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ  ได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงาน กสทช. จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบไว้ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ทั้งนี้ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ ได้คัดเลือกตามผู้สมัครที่มีเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ และเรียงตามลำดับเวลาของที่มายื่นเอกสารใบสมัคร (สำหรับไปรษณีย์ ถือตามเวลาที่ลงทะเบียนทาง EMS)  

สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อสามารถขอรับเอกสารคืนได้ด้วยตนเองที่ สำนักงาน กสทช. อาคารเอ็กซิม ชั้น 22 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ 1/2561
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ 1/2561
สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2561  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2561 

สนามสอบกรุงเทพมหานคร จำนวนไม่เกิน 240 คน สอบระหว่างวันที่ 3 - 4 และ 10 - 11 พฤษภาคม 2561 วันเวลาและลำดับที่สอบเป็นไปตามสำนักงาน กสทช. กำหนด

โดยวิธีการสมัครเป็นไปตามประกาศฯ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ วัน เวลาเข้ารับการทดสอบ และรายการชำระค่าใช้จ่ายในการสอบ จะประกาศอีกครั้งภายในวันที่ 23 เมษายน 2561 ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. http://www.nbtc.go.th และ http://announcer.nbtc.go.th และที่สำนักกำกับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. ชั้น 22 อาคารเอ็กซิม  1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 7600, 0 2271 7500 ต่อ 5518 – 5520

รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายพร้อมใบสมัคร